Oferta liceu

CDȘ / Opţionale 

Oferta educațională de curriculum diferenţiat (CD) este:

   • curriculum aprofundat, pentru:
   • limba română
   • limba engleză
   • istorie
   • geografie
   • matematică
   • morală creștină
   • muzică bisericească
   • TIC

 

   • curriculum la decizia şcolii (CDŞ):
   • înțelegerea vremurilor
   • riscul și asigurările
   • istoria recentă a României

Discipline din trunchiul comun (TC):

 • limba şi literatura română
 • limba modernă I (limba engleză)
 • limba modernă II (limba franceză)
 • matematică
 • fizică
 • chimie
 • biologie
 • științe
 • istorie
 • geografie
 • discipline socio-umane
 • religie (teologie aplicată)
 • educaţie muzicală
 • educaţie plastică
 • TIC
 • educaţie fizică

 

Discipline din curriculum diferenţiat (CD) , eşalonate pe ani de studii:

 • morală creștină
 • studiul Vechiului Testament
 • studiul Noului Testament
 • istoria creștinismului
 • doctrine biblice
 • spiritualitate
 • eclesiologie
 • limba latină
 • literatură creștină