DESPRE NOI

Prezentare Liceul LOGOS- 2016

 

Viziunea școlii

 

Liceul Teologic Baptist „Logos” Bucureşti, există pentru a sprijini părinţii în educarea copiilor lor, pentru a da bisericilor şi societăţii o generaţie tânără cu serioase cunoştinţe de cultură generală şi cu o gândire morală bazate pe Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu.

Misiunea școlii

 

Liceul Teologic Baptist „Logos” îşi propune să predea toate disciplinele de studiu din perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu şi să promoveze valorile creştine prin modelul de viaţă al profesorilor implicaţi în procesul de educaţie.

Valori

Calitate, competență, corectitudine, cinste, creativitate, integritate, respect, perseverență.

 

Scopul final al educației

Integrarea tuturor absolvenţilor liceului în forme de învăţământ superior sau pe piaţa muncii şi formarea lor ca factori responsabili pentru o societate modernă la standarde europene.

Prezentare liceu