Cadre didactice

Unitatea școlară asigură calitatea actului educațional prin personal didactic calificat la cele mai înalte standarde. Din totalul de 20 de profesori, majoritatea  au gradul didactic I și II, patru profesori au titlul științific de doctor, predând și în mediul universitar. 60% dintre aceștia au absolvit un masterat în specialitatea de predare. Cadrele didactice care predau disciplinele teologice de specialitate activează și în cadrul unor biserici locale (pastor / prezbiter).

Permanent cadrele didactice urmează activitați de perfecționare metodică, obținând performanțe în activitățile didactice școlare și extracuriculare.

 

  • Director : prof. Cercel Cătălina Doina
  • Consilier educativ: prof. Căprar Liviu
 

ARIA

CURRICULARĂ

CADRE DIDACTICE DISCIPLINA GRAD DIDACTIC  

STUDII

  Cercel Cătălina Lb. și lit. română / Literatură creștină Grad II Studii superioare, masterat Universitatea din București, Facultatea de Litere
LIMBĂ ȘI COMUNICARE   Ungureanu Alina Lb. și lit. română/

Lb.franceză/Latină

Debutant Studii superioare, masterat Universitatea din București, Facultatea de Litere
  Dragomirescu Ana Lb. engleză Grad II Studii superioare, masterat Universitatea din București, Facultatea de Litere
  Dincov Dumitru Lb.franceză Grad I Studii superioare
  Găvănescu Alina Matematică Grad I Studii superioare, masterat Universitatea Politehnică București, Fac de Științe Aplicate
  Chiriacov Elena Biologie Grad II Studii superioare
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII   Stermin Valerica Fizică Grad I  

Studii superioare

  Brăzdaru Lavinia Științe/ Chimie Definitivat Studii superioare, doctorat
  Dugăeșescu Dan Informatică Debutant Studii superioare, doctorat
  Bucătariu Mihaela Ed antreprenorială/ Economie Debutant Studii superioare
  Pop Mihaiela Istorie Grad I Studii superioare
  Dragnea Mirela Geografie Grad I Studii superioare, doctorat
  Niculae Daniela Logică, Filosofie, Debutant Studii superioare
OM ȘI SOCIETATE   Șăulean Alexandra Psihologie Debutant Studii superioare, masterand Univ. din București, Fac. de Sociologie și Asistență socială
  Căprar Liviu Discipline teologice de specialitate Grad I Studii superioare, masterat Philadelphia Biblical University, PA, S.U.A, pastor
  Murariu Petru Discipline teologice de specialitate Definitivat Studii superioare, pastor
  Tătaru Soterius Discipline teologice de specialitate Debutant Studii superioare, pastor
  Caraman Cristian Ed. muzicală/ Muzică bisericescă Grad I  

Studii superioare, doctorat, conferențiar

ARTE/ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT   Iordache Rocsana Ed. plastică Definitivat  

Studii superioare

  Ivan Gina Ed. fizică Grad I Studii superioare